Kurs adı
Layihə menecerləri təşkilatlarının uğur qazanmasına kömək etmək üçün kritik layihələrə rəhbərlik etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirməkdə əsas rol oynayırlar. Bu kursda siz əsas layihə idarəetmə terminologiyasını kəşf edəcək və layihə menecerinin rolu və məsuliyyətlərini daha dərindən dərk edəcəksiniz. Həmçinin, kurs tələbələrə kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında layihələri uğurla həyata keçirmək, onlara rəhbərlik etmək və həyata keçirmək üçün lazım olan fundamental layihə idarəetmə konsepsiyaları və davranış bacarıqları ilə tanış edir. Uğurlu layihə menecerləri istənilən nəticəni əldə etmək üçün öz resurslarını, cədvəllərini, risklərini və əhatə dairəsini məharətlə idarə edirlər.
Ümumi məlumat
  • Təlimçinin adı:
  • Kurs müddəti: 50
  • Kursun dili: English
  • Dərs sayı: 7
  • Fəsil sayı: 2
Rəylər